Totes les peces són úniques, per tant hi poden haver petites diferències entre la imatge i el producte final.

 

All the pieces are unique, so there may be small changes between the image and the final product.